กิจกรรม

KUDOS จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารด้วยหัวใจ” เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้วิธีการสื่อสารระหว่างกัน

กิจกรรม

เมื่อโลกธุรกิจในประเทศไทยกำลังถูกแทนที่ด้วย Digital Technology!!

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 "คูโดส" ได้จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “Design Thinking in Action” ด้วยการประยุกต์ใช้ Design Thinking ในการดำเนินธุรกิจ

กิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด และแบรนด์ “คูโดส” (KUDOS) ผู้นำธุรกิจอุปกรณ์ในห้องน้ำคุณภาพสูง ได้รับเกียรติจาก ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน