บริษัท ซีไอที เมทัลส์ จำกัด โดยคุณสันติ ศรีวิชาญกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ผู้นำธุรกิจแร่โลหะสังกะสีคุณภาพสูงในประเทศไทยแบบครบวงจร ได้เข้าพบ คุณหทัยชนก สีวะราอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ และคุณกำธรพล บัวเพชร ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อหารือข้อมูลทางการค้าและแนวทางการดำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย
ทั้งนี้ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา สำหรับการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยในประเทศอินโดนีเซียมา ณ ที่นี้