เมื่อเร็วๆนี้ คุณไพบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  คุณพิมพ์รพี เยาวยอด Supply Chain Director  พร้อมด้วยคุณพรลภัส ยงยิ่งศักดิ์ Product Development Assistant Manager เป็นตัวแทนบริษัท ซี.ไอ.ที.จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการในเขตพระนคร จำนวน 50 ชุด ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับร้านอาหารต่างๆในพื้นที่ ตามหนังสือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวรอบพระนคร นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ตอบโจทย์การเดินทางในเมืองอย่างมีคุณภาพ