กลุ่มบริษัทชาญ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประกอบด้วย บ.ซี.ไอ.ที. และบ.ซีไอที เมทัลส์ ร่วมกับคุณ เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล ผู้ก่อตั้ง ลูกคิด (Lukkid) ที่มีความชำนาญในเรื่องการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปใช้และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในแต่ละโปรเจคได้มามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของธุรกิจใน “กิจกรรมReimagine CITWorkshop 2024”  ผ่านกระบวนการ Design Thinking  เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  ช่วยทำให้เราเข้าใจและใช้เครื่องมือดังกล่าวในการวางกลยุทธ์ให้สอดรับกับความท้าทายที่เกิดขึ้น  ตลอดจนโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในหลากหลายมิติ เป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคาร KX- KnowledeXchangeพื้นที่แห่งการเรียนรู้