บริษัท ซี.ไอ.ที จำกัด นำโดยคุณสันติ ศรีวิชาญกุล เป็น  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้แบรนด์คูโดส (KUDOS)ผู้นำด้านอุปกรณ์ในห้องน้ำและดิจิตอลล็อค  พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้ผนึกความร่วมมือคณะอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการร่วมกันผลักดันโปรเจครถสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้มุมมองของแบรนด์ ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริง  โดยนักศึกษาได้ร่วมนำเสนอแนวคิดนำความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชั่นและงานดีไซน์ ซึ่งแบบดีไซน์จะถูกนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป นอกจากจะนำไปต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว จากความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน แบ่งเบาหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป