Events

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด และแบรนด์ “คูโดส” (KUDOS) ผู้นำธุรกิจอุปกรณ์ในห้องน้ำคุณภาพสูง ได้รับเกียรติจาก ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน