English(en)

Zinc
ประวัติความเป็นมา

ซี.ไอ.ที. เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโลหะสังกะสีมาเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะผู้จัดจำหน่ายโลหะสังกะสีผสมสำหรับงานฉีดและขึ้นรูป (Zinc Alloy for Die Casting) โดยเริ่มต้นจากการที่เรานำเข้าโลหะสังกะสีจากประเทศออสเตรเลีย และเป็นผู้แทนจำหน่ายรายหลักของผาแดงอินดัสตรี ซึ่งเป็นผู้ผลิตโลหะสังกะสีรายใหญ่ในประเทศไทยจนถึงปี พ.ศ. 2561

ในปี พ.ศ. 2562 เราได้ยกระดับเป็นผู้จัดจำหน่าย Zinc Special High Grade ( Zinc Ingot 99. 995%) และ Zinc Alloy for Die Casting รายใหญ่ในประเทศไทย ที่มีความมั่นคง และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ผลิตโลหะสังกะสีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ​ซึ่งทำให้เราได้เป็นตัวแทนผู้นำเข้าสินค้าโลหะสังกะสี และมีสต็อคสินค้าพร้อมส่งให้ลูกค้าในทุกรายการ


Business Partner
Product
Zinc
 • Zinc Special High grade (zinc ingot 99.995%)
 • Zinc High grade (zinc ingot 99.99%)

Zinc Alloy
 • Dowa (Japan)
 • Korea Zinc (Korea)
 • Nystar (Australia)

>> View More <<
Other Metals

>> View More <<
Order
Contact Sale
OUR SERVICE
คุณภาพสินค้า
 • จัดจำหน่ายสินค้ Zinc Special High Grade และ Zinc Alloy for Die Casting
 • จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพดีให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • มีใบรับรองคุณภาพในทุกรายการสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่ง
 • เป็นตัวกลางดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้าและโรงงานผู้ผลิตสินค้า
ราคา
 • แจ้งราคา LME อัตราแลกเปลี่ยนในทุกวันทำการ ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเรามีความโปร่งใสในเรื่องของราคาขาย
 • ปรับราคาขายสินค้าให้เหมาะสมตามราคาตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน
 • บริหารความเสี่ยงเรื่องราคาให้ลูกค้า ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • แจ้งแนวโน้ม สถานการณ์ตลาดให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ
การบริการด้านคลังสินค้าและการจัดส่ง
 • บริการนำเข้าสินค้า และส่งตรงถึงโรงงานลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการนำเข้าด้วยตนเอง
 • จัดเก็บสต็อคสินค้าในโกดังมาตรฐานเพื่อจัดส่งได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 • ลูกค้าไม่ต้องรอสินค้าเป็นเวลานาน และไม่เสียค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าเพิ่มเติม
 • บริการจัดส่งอย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยผู้ให้บริการจัดส่งคุณภาพสูง
 • ลดความเสี่ยงเรื่องระยะเวลาการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามกำหนด
 • ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าแน่นอน
 • ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมคลังสินค้าของ CIT ได้เพื่อความมั่นใจเรื่องสินค้า
Warehouse

Back to top