LME Zinc Ingot Price

OFFICIAL LME- ZINC INGOT AVERAGE PRICE: AUG 2020

Events

KUDOS จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารด้วยหัวใจ” เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้วิธีการสื่อสารระหว่างกัน

Events

เมื่อโลกธุรกิจในประเทศไทยกำลังถูกแทนที่ด้วย Digital Technology!!

Events

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 "คูโดส" ได้จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “Design Thinking in Action” ด้วยการประยุกต์ใช้ Design Thinking ในการดำเนินธุรกิจ

Events

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด และแบรนด์ “คูโดส” (KUDOS) ผู้นำธุรกิจอุปกรณ์ในห้องน้ำคุณภาพสูง ได้รับเกียรติจาก ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

CSR Activities

“คูโดส” ผู้นำธุรกิจอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องครัว และดิจิตอลล็อคคุณภาพสูง ร่วมกับ “เซนซิ่งเน็ต”

CSR Activities

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา KUDOS ได้ส่งมอบ “น้อง Shampoo” รถสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง (Mobile Hair Washing Station for Bed-bound Patients)

CSR Activities

กรุงเทพฯ – 15 มิถุนายน 2559: “งานออกแบบและผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ ต้องการการคิดใหม่ทำใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคมที่เปลี่ยนไป”

CSR Activities

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: เมื่อเร็วๆ นี้ “คูโดส” (KUDOS) ผู้นำธุรกิจอุปกรณ์ในห้องน้ำคุณภาพสูง ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบก๊อกน้ำครั้งแรกในประเทศไทย KUDOS Faucet Design Award 2016

People

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 "คูโดส" ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิเศษเรื่อง “Design Thinking for Innovation” (การคิดสร้างสรรค์เชิงออกแบบ)

People

ในปี 2016 บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด และ แบรนด์ KUDOS ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 14 บริษัทที่มีศักยภาพสูง (High Potential Enterprises)