คุณสันติ ศรีวิชาญกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีไอที เมทัลส์ จำกัด(CIT METALS) ผู้นำธุรกิจแร่โลหะสังกะสีคุณภาพสูงในประเทศไทยแบบครบวงจรได้เดินทางเข้าพบคุณธนียา ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ คุณภัทรา อัจฉรานิวัฒน์  รองผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์และผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ณ กรุงฮานอย เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหารือแนวทางการขยายธุรกิจตลอดจนการลงทุนในประเทศเวียดนาม ในโอกาสนี้ยังได้ร่วมชมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ B2B สินค้าสุขภาพและความงาม จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงฮานอย ณ โรงแรม Diamond Westlake Suites โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับและแนะนำผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น 
นอกจากนี้ยังถือโอกาสอันดีเข้าเยี่ยมคาราวะ คุณศิริพร คุณเวชสุวรรณ ผู้อำนวยการธนาคารกรุงเทพ สาขาฮานอย และคุณนิฎฐพงษ์ เสนะวงศ์ ประธานชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซียและผู้บริหารธนาคาร PT Bank Permata  (เดิม ธนาคารกรุงเทพ อินโดนีเซีย) อีกด้วย