เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา KUDOS ได้ส่งมอบ “น้อง Shampoo” รถสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง (Mobile Hair Washing Station for Bed-bound Patients) ให้กับโรงพยาบาลกลางเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 120 ปี โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ

"Shampoo" by KUDOS รถสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ในปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆกำลังประสบปัญหาในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีจำนวนมาก และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
รถสระผมเคลื่อนที่ “Shampoo” เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากลำบากในการทำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล โดยคูโดสเชื่อว่าการสระผมให้ผู้ป่วยติดเตียงนั้น เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ผู้ป่วยสบายกาย สบายใจ และมีรอยยิ้มแห่งความสุขได้
 

KUDOS ได้ส่งมอบ “น้อง Shampoo”

“Shampoo” ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถใช้มือทั้ง 2 ข้าง สระผมผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่ต้องใช้มือจับฝักบัว (Hand Free) สะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย แก้ปัญหาเรื่องแรงดันน้ำและลดเสียงดังจากปั๊ม โดยในการเติมน้ำ 1 ครั้ง “Shampoo” จะสามารถสระผมคนไข้อย่างต่อเนื่องได้มากกว่า 4 เตียง
 

สายน้ำแบบ Hand Free

การออกแบบรถสระผมเคลื่อนที่นี้ KUDOS ร่วมกับ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ และโรงพยาบาลกลาง คิดค้นและพัฒนาร่วมกัน 
ซึ่ง “คูโดส” ขอขอบคุณความไว้วางใจ ที่ทำให้เราได้ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบแทนสังคม
 

"Shampoo" by KUDOS


ทดลองใช้ระบบน้ำแบบไม่ต้องใช้มือจับ (Hand Free)
 

จากซ้าย:  รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ


ท่านผู้ว่าฯทดลองใช้ "Shampoo"
  

ภาพบรรยากาศ


อ.สิงห์ให้คำแนะนำทีม "คูโดส"
 

ทีมงาน "คูโดส"
 

จากซ้ายไปขวา
คุณสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
คุณไพบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    ม.เกษตรศาสตร์
ดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ   ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและคณะกรรมการดำเนินงานงานนวัตกรรม โรงพยาบาลกลาง
 
#KudosThailand #GoodDesignShouldbeUniversal
#KUDOSShampoo #Designforall  #MobileHairWashing