เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 "คูโดส" ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิเศษเรื่อง “Design Thinking for Innovation” (การคิดสร้างสรรค์เชิงออกแบบ) เพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในยุคดิจิตอล
 

KUDOS Design Thinking for Innovation Workshop

งานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล Co-Founder บริษัท LUKKID  ผู้ให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตรสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก STANFORD D.SCHOOL ALUMNI, STANFORD UNIVERSITY (USA) มาช่วยมอบความรู้

คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล Co-Founder บริษัท LUKKID

KUDOS ขอขอบคุณ คุณเมษ์ และทีมงาน “ลูกคิด” เป็นอย่างสูง ที่ช่วยสละเวลามามอบความรู้เกี่ยวกับ Design Thinking ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการเรียนรู้ “เปิดใจ” เพื่อเข้าใจถึงปัญหาของผู้ใช้
 

ภาพบรรยากาศ Workshop โดยทีม "ลูกคิด"


ทีมงานพยายามสัมภาษณ์คุณแม่ผู้ตั้งครรภ์อย่างเข้าใจ "Empathy"

ทั้งนี้ Design Thinking ยังถือเป็นระบบคิด ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ระดมสมอง เพื่อขับเคลื่อนความคิดที่เป็นประโยชน์ สู่การปฎิบัติจริง เพื่อนำไปสู่กระบวนการการแก้ปัญหาที่ถูกจุด พร้อมกระตุ้นการคิดนอกกรอบ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆด้วยแนวคิด “Fail Fast, Fail Cheap, Fall Forward”

ภาพบรรยากาศ Design Thinking Workshop by Lukkid


ภาพบรรยากาศ Design Thinking Workshop by Lukkid

สุดท้ายนี้ KUDOS ขอขอบคุณตัวแทนผู้สูงอายุและคุณแม่ตั้งครรภ์ทั้ง 6 ท่าน ที่สละเวลามาร่วม Workshop และช่วยให้เราอย่างเข้าใจข้อจำกัดในการดำรงชีวิตของแต่ละท่าน และสามารถออกแบบพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของคนทุกกลุ่มได้ต่อไปในอนาคต
สังคมแห่งความเท่าเทียมภายใต้แนวคิด Universal Design เกิดขึ้นได้จริงด้วยความใส่ใจและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ครับ
 

ขอขอบคุณตัวแทนผู้สูงอายุและคุณแม่ตั้งครรภ์ทั้ง 6 ท่าน


ภาพบรรยากาศการระดมสมอง "Define" และ "Ideate"
 

ขอขอบคุณคุณเมษ์
 จากซ้ายไปขวา
คุณไพบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
คุณสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล Co-Founder บริษัท LUKKID
คุณสรวงสุดา ศรีวิชาญกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
คุณนิธิมา จันทรสูตร  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด


ขอขอบคุณทีมงาน "ลูกคิด"

#GoodDesignShouldBeUniversal #KudosThailand #EXPLOREYOURIMAGINATION #Lukkid #DesignThinking